گروه روشنایی ملکیان میکوشد در کنار ارائه ی با کیفیت ترین محصولات روشنایی و همچنین همکاری با بهترین برندهای داخلی و خارجی رضایت مخاطبان را هم مسیر و همسوی خود کند و بهترین خدمات را با آن جامعه ارایه دهد.

نور پردازی فضای بیرونی


OUTDOOR LIGHTING

نور پردازی فضای داخلی


 INDOOR LIGHTING

نور پردازی فضای خارجی


OUTDOOR LIGHTING

نور پردازی فضای داخلی


 INDOOR LIGHTING

01

چراغ توکار

انواع چراغ های ایرانی و خارجی توکار

چراغ پایه دار

انواع چراغ های ایرانی و خارجی پایه دار

02

payedar
rokar

03

چراغ روکار

انواع چراغ های ایرانی و خارجی روکار

چراغ سقفی

انواع چراغ های ایرانی و خارجی سقفی

04

saqfi

نمونه کارها
--------------------------

نمونه کارها
--------------------------